576_1411151556CHART-747El reconegut sommelier, investigador i escriptor canadenc assessora el nou « Tapas 24 » de Montreal i participarà al Wine & Culinary International Forum el 28 de setembre a Barcelona.

http://www.naciodigital.cat/vadevi/noticia/5811/chartier/vi/catala/no/nom/vi